Persoonlijk Leiderschap creëert beweging

Persoonlijk Leiderschap 

in organisaties

VERANDERINGEN IN ORGANISATIES

Alles verandert dagelijks om ons heen in een razend tempo. Klanten vragen van bedrijven om anders in te spelen op hun behoeften.

Bedrijven verlangen tegenwoordig van medewerkers dat ze flexibel en bereid zijn om mee te gaan met vernieuwingen en veranderingen die op hun pad komen. Het vraagt van medewerkers om naast kennis ook te investeren in hun eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

LERENDE ORGANISATIES (REFLECTIE)

De vragen die in organisaties spelen hebben vaak te maken met de cultuur of het werkklimaat. Het gaat om vragen die het niveau van de individuele medewerker en de samenwerking in teams overstijgen. Het gaat om bedrijven te begeleiden dwars door alle hiërarchie en bureacratie heen. 


Doel is om doorgaande groei, ontwikkeling, diepere reflectie en kennis te realiseren.

SAMENWERKEN

(BEWEGING)

Het samen leren en ontwikkelen is waar het omdraait. Het doel is om effectiever samen te werken. 

Het gaat hier om de vraagstukken die spelen bij een individu in relatie tot anderen.


PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

(groei)

Het gaat om het vergroten van het leervermogen van medewerkers en leidinggevenden in een organisatie en met elkaar te hebben over onderwerpen die ertoe doen.

Persoonlijk Leiderschap is een proces van zelfbewustwording. Het doel is te groeien in je persoonlijk leiderschap.